Förväxlade vävnadsprover ledde till felbehandling av patient

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan handlar om en händelse i Gästrikland.

Anmälan handlar om vävnadsprover från gastroskopiundersökningar som förväxlats. Det innebar att behandlande läkare får ett för respektive patient felaktigt svar med en därpå felaktig handläggning och fördröjning av diagnos.
 
– Trots att verksamheterna har jobbat hårt med rutinerna att försöka undvika förväxlingar kan vi bara konstatera att det brustit i dessa rutiner. Vår ambition är att händelser av denna typ inte ska kunna inträffa och vi kommer nu att ytterligare granska vår hantering av vävnadspreparat. Vi beklagar detta djupt och vi kommer lämna vår utredning till IVO för vidare utredning enligt Lex Maria, säger chefläkare Leif Molinder.