Förväxlade prover – patient blev felopererad

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

Fallet gäller två patienter från Hälsingland som besökte mammografin i Gävle samma förmiddag. Båda genomgick en vävnadsprovtagning (biopsi) på grund av förändringar i bröstet. Vävnadsproverna har av misstag sedan förväxlats någon gång under arbetsflödets gång. Som följd av detta har en av patienterna tyvärr fått ena bröstet bortopererat. Den andra patienten fick sin bröstoperation något försenad.

– Vi beklagar det inträffade, framförallt att en frisk patient har drabbats av en onödig operation. En förväxling inom vården är en allvarlig händelse, något som vi ständigt har fokus på för att det inte ska kunna hända. Trots en noggrann utredning har vi inte kunnat utreda var förväxlingen har skett. Vi har dock identifierat riskområden, där åtgärder redan har genomförts för att detta inte ska kunna hända igen, säger chefläkare Björn Relefors.