Försenad diagnos av lungcancer

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En man från Gästrikland kontrollerades på lungmottagning på grund av lungfibros. Datortomografiundersökning i slutet av 2019 påvisade en misstänkt tumörförändring. Man beslöt följa upp med ny undersökning efter tre månader. Den undersökningen visade tillväxt av den misstänkta förändringen, men detta resultat i det elektroniska journalsystemet uppmärksammades inte eftersom beställande läkare avslutat sin tjänst. Det dröjde sedan drygt fyra månader innan patienten på nytt sökte vård och han hade då utvecklat en spridd cancer. Han avled senare under hösten 2020.

–  Denne patients cancerdiagnos försenades drygt fyra månader, vilket vi djupt beklagar, säger Lars Svennberg, chefläkare i Region Gävleborg. De elektroniska journalsystem vi använder idag har säkerhetsbrister, till exempel när undersökningsresultat inkommer efter att den som beställt undersökningen har slutat. Vi arbetar ständigt med att förbättra våra rutiner för att minska dessa risker, men tyvärr hände i detta fall att vi missade ett viktigt undersökningsresultat. Jag har därför gjort en anmälan enligt Lex Maria, för att få en granskning från IVO av denna händelse.