Fördröjd diagnos och behandling av brusten hälsena

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, (IVO).

En patient i Gästrikland skadade ena foten och sökte vård då denne själv misstänkte skada på hälsenan. Trots upprepade kontakter med vården fördröjdes diagnosen och därmed rätt behandling närmare två månader innan patienten till slut blev opererad för sin brustna hälsena.


– Jag beklagar att patienten drabbats av försenad diagnos och behandlingen av densamma. Det är oklart om prognosen har försämrats, men patienten har fått lida och utstå besvär längre än nödvändigt. Vi har gått igenom fallet i en intern utredning och anmäler nu för att få IVO:s oberoende bedömning av händelsen, säger chefläkare Peo Hermansson.