Fördröjd behandling för tarmsjukdom

I dag, torsdagen den 24 februari, lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient hemmahörande i Hälsingland med känd inflammatorisk tarmsjukdom sökte vård på medicinmottagningen i Bollnäs under hösten 2020 på grund av tilltagande bukbesvär. Vid läkarundersökning i början av 2021 kunde man diagnostisera inflammation och trånga förhållanden i tjocktarmen. Ingen aktiv behandling insattes då eller vid de efterföljande läkarsamtalen, varefter patienten blev successivt försämrad. I samband med besök på akutmottagningen i Bollnäs ombesörjdes skiktröntgenundersökning av buken som visade hotande tarmstopp. Patient blev inlagd på vårdavdelning där man påbörjade behandling.

– Jag beklagar det som hänt. Även om man kunde diagnostisera mycket trånga förhållanden i tarmen redan i januari, påbörjades aldrig någon behandling för att minska inflammationen. Lyckligtvis behövde patienten aldrig genomgå en akut operation och kunde skrivas hem utan bestående men. Däremot fördröjdes behandlingen med flera månader vilket kunde ha inneburit allvarliga konsekvenser, säger Amir Farkhooy, chefläkare i Region Gävleborg.