Folktandvården Gävleborg utreder om cancerdiagnos försenats

I dag lämnar Folktandvården Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. 

Fallet handlar om en patient från Gästrikland. Denne remitterades till specialisttandvård med oklar smärta och undersöktes vid flera tillfällen. Olika röntgenundersökningar och kirurgiska ingrepp genomfördes. Patienten träffade flera olika behandlare, även sjukvården konsulterades, men trots undersökningar och behandlingar tilltog patientens besvär. Sex månader efter första kontakten med Folktandvården Gävleborg konstaterades en cancer. Trots alla åtgärder och besök i vården hade man inte lyckats ställa rätt diagnos. Folktandvården vill nu utreda om de undersökningar som gjordes var tillräckliga, om gällande rutiner är tillräckliga eller om det finns brister i sättet att arbeta.

Cheftandläkare Bengt Vikman:

– Vi vill utreda och gå till botten med hur våra rutiner fungerar och om det finns något som behöver förbättras. Viktigt att få detta bedömt också av en utomstående myndighet, vilket gör att vi väljer att anmäla händelsen till IVO. Oavsett hur detta har handlagts så är det olyckligt om patienten fått en fördröjd diagnos.