Dödsfall på vårdavdelning anmäls

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient från Gästrikland vårdades sommaren 2019 inom den psykiatriska slutenvården, då denne oväntat avled på avdelningen. Personal inledde omgående hjärt- och lungräddning, men patientens liv gick inte att rädda. Direkt efteråt identifierades att en plastpåse i papperskorgen på patientens rum kan ha bidragit till dödsfallet. Händelsen medförde att samtliga psykiatriska vårdavdelningar i Gävleborg nu sett över alla rutiner för vad som ska finnas i patientutrymmen. Region Gävleborg lämnar nu in en anmälan om lex Maria.

- När en människa är inlagd på sjukhus ska dödsfall av det här slaget inte behöva ske och jag beklagar att det har skett. Direkt efteråt satte verksamheten in åtgärder för att förhindra att det sker igen. Vi behöver ändå göra en lex Maria-anmälan för att få en oberoende granskning av om de vidtagna åtgärderna är tillräckliga, säger Maarit Wirkkala, chefläkare i Region Gävleborg.