Dödsfall på akuten utreds

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En kvinna kom i april till en akutmottagning på grund av andningsbesvär. Hon fick behandling och blev till att börja med bättre. Tillståndet försämrades dock vilket tyvärr inte uppmärksammades och kvinnan hittades senare avliden i undersökningsrummet.

– Vi beklagar djupt det tragiska förloppet som lett till att patienten inte övervakades tillräckligt noggrant. En utredning är gjord som lett till en rad åtgärder för att förhindra att något liknande händer igen, säger Agneta Larsson, chefläkare, Region Gävleborg.