Dödsfall i blodförgiftning anmäls

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO

En patient från Hälsingland lades i slutet av 2019 in på Bollnäs sjukhus efter att ha hittats liggande på golvet. Vid inskrivningen diagnostiserades revbensfrakturer samt misstänkt infekterat trycksår på ryggen. Efter ett första omhändertagande på vårdavdelningen etablerades kontakt med Gävle sjukhus för ställningstagande till kirurgisk bedömning av såret.

Patienten fick tid på kirurgmottagningen i Gävle efter några dagar. I samband med bedömningen i Gävle uppvisade patienten så pass nedsatt allmäntillstånd att planerad returtransport ställdes in och det blev i stället direktinläggning på intensivvårdsavdelningen på sjukhuset. Akut blodförgiftning var diagnosen.

Trots massiva insatser från intensivvårdsavdelningen kunde sjukdomsförloppet inte vändas och patienten avled efter två dygn.

– Jag beklagar det som hänt. Vi har noggrant gått igenom fallet med berörd personal. Det fanns brister i den interna rapporteringen av patientens hälsoläge. Detta medförde att patientens försämrade allmäntillstånd inte blev upptäckt i tid och det dröjde med transport till Gävle sjukhus. Vi ser mycket allvarligt på detta och har genomfört stora insatser för att kunna förebygga liknande misstag i framtiden, säger Amir Farkhooy, chefläkare i Region Gävleborg.