Dödsfall i akut blodförgiftning anmäls

En patient från Hälsingland sökte vård på familjeläkarjour under hösten 2019 på grund av trötthet och sjukdomskänsla. Efter en rutinundersökning ställdes diagnosen akut nedre urinvägsinfektion och patienten blev förskriven antibiotika.

Efter cirka tre timmar sökte patienten vård igen eftersom feber och sämre allmäntillstånd hade tillstött. Efter provtagning och undersökning ansågs den tidigare förskrivna behandlingen vara tillräcklig och patienten fick åka hem.

Senare på kvällen fick patienten högre feber och förvirringstillstånd och fick ta ambulans till sjukhuset. Där konstaterades akut blodförgiftning, så kallad sepsis.  Trots massiva insatser från intensivvårdsavdelningen kunde inte sjukdomsförloppet vändas och patienten avled efter flera dagar med bland annat vård i respirator.

- Jag beklagar det som hänt. Vi har gått igenom fallet noggrant och har haft enskilda intervjuer med berörd personal. Vi kunde ändå inte identifiera några tecken som vid de två första besöken kunde tyda på allvarlig sjukdom eller behov av inneliggande vård. Men eftersom patienten fick söka vård vid tre tillfällen under samma dag, och fallet till slut fick en tragisk utgång, behöver frågan om handläggningen borde ha varit annorlunda granskas vidare, säger Amir Farkhooy, chefläkare i Region Gävleborg.