Dödsfall efter missad hjärtinfarkt

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient i 80-årsåldern tillkallade ambulans på grund av smärta i buken. Patienten skickades med sjuktransport till hälsocentral, som skickade patienten vidare i sjuktransport till akutmottagning. Där upptäcktes en pågående hjärtinfarkt och patienten fick bland annat genomgå operation av kranskärl. Dygnet därpå avled patienten i komplikationer till sin hjärtinfarkt.

– Vi beklagar den tragiska utgången för patient och anhöriga. I detta fall misstolkades buksmärtan och patientens hjärtinfarkt missades de första timmarna, vilket kan ha bidragit till utgången för patienten, säger Agneta Larsson, chefläkare Region Gävleborg. Händelsen kommer att sprida kunskap i våra verksamheter om symtom på akut hjärtinfarkt och vi hoppas att det ska kunna förebygga liknande händelser i framtiden.