Cancerdiagnos fördröjdes inom Folktandvården

Idag lämnar Folktandvården Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient i Gästrikland remitterades till specialisttandvård med långdragna efterbesvär efter att visdomstand togs bort av ordinarie tandläkare. På specialisttandvården bedömdes problemen som en komplicerad infektion och patienten behandlades för det. Efter sex veckor ändrades behandlingen och man kunde ytterligare två veckor senare bekräfta att det fanns en skivepitelcancer i området. Patienten fick då omgående behandling för detta.
Folktandvården har i en första utredning inte kunnat peka på några klara brister i hanteringen, men gör ändå bedömningen att detta bör bedömas av IVO utifrån frågan om man tidigare kunnat ställa rätt diagnos och därmed förbättrat prognosen för den fortsatta behandlingen.

– Det är förstås väldigt tråkigt om en allvarlig diagnos fördröjs trots att patienten är under vård. Vi kan inte i detta fall säga att så är fallet, men vill ändå vara tydliga med att om det finns delar av omhändertagandet som kunnat påskynda diagnostiken så ska vi naturligtvis se över våra rutiner, säger cheftandläkare Bengt Vikman.