Brister i vården av patient från Gästrikland

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient i 80-årsåldern behandlades på grund av flera åkommor inom olika verksamhetsområden under nio års tid. Ett klaffel ledde till en succesivt försämrad hjärtfunktion och därför rekommenderades operation, men en sådan drog ut på tiden på grund av utredningar och sårinfektioner. Patienten blev allt sämre och bedömdes inte klara en hjärtoperation. I början av året utvecklar denne en tarminfektion som kräver en stor operation. Patienten avlider i sviterna efter operationen.

- Jag beklagar att vi brustit på flera punkter i vården av denna patient. Därför gör vi nu en anmälan till IVO för att få en oberoende granskning av fallet, säger John Mälstam, chefläkare Region Gävleborg.