Brister i vård av patient inom psykiatrin anmäls

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

En patient från Hälsingland fick under 2018-2019 insatser inom den psykiatriska öppenvården i Gävleborg. Patienten hade en historia av psykotiska symtom som avtagit med hjälp av medicinering. Under 2017 avslutade patienten denna medicinering på eget initiativ och fick långsamt tilltagande psykisk ohälsa.

Efter att anhöriga kontaktat vården, tog vården kontakt med patienten och gjorde ett flertal besök. Vid dessa kontakter noterades inga allvarliga symtom och patienten avsade sig all kontakt med psykiatrin. Efter en tid försämrades patienten, blev hemlös och försvann. Patienten återfanns sedermera avliden. Regionen lämnar nu in en anmälan om Lex Maria.

- Jag beklagar det som hänt. Inga symtom som kunde motivera tvångsvård noterades. Men när en människa har en historik av psykos, och omgivningen ger en helt annan bild av patienten än hen själv, kan det finnas möjlighet att ändå använda sig av tvångsvårdslagstiftningen. Det kan ge möjlighet att observera eventuellt dolda symtom och motivera till att återuppta behandling. Bedömningen i det här fallet hade kanske kunnat göras annorlunda och bidragit till att patienten varit vid liv i dag. Därför behöver förfarandet granskas, säger Maarit Wirkkala, chefläkare i Region Gävleborg.