Brister i vård av patient inom psykiatrin anmäls till IVO

En patient från Hälsingland vårdades avseende psykiska besvär under 2018 och 2019 inom den psykiatriska sluten- och öppenvården.

Patienten tog sitt liv under 2019 och i efterföljande utredningar av vårdförloppet kunde brister identifieras i vården av patienten. Region Gävleborg anmäler nu händelsen till Inspektionen för vård och omsorg.

– Varje gång ett självmord inträffar är en stor tragedi. I det här fallet kanske den tragiska utgången kunnat undvikas om ärendet hanterats annorlunda redan från början, ur flera aspekter. Därför gör vi en Lex Maria-anmälan för att få en oberoende granskning av vårdförloppet, säger Maarit Wirkkala, chefläkare i Region Gävleborg.