Brister i omhändertagande av patient med spridd cancer

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En patient hemmahörande i Hälsingland sökte vård under våren 2021 på grund av besvärlig ryggsmärta. Den initiala utredningen visade spridd cancersjukdom. Fallet komplicerades av en misstanke om två separata cancersjukdomar. Den fortsatta utredningen sköttes av olika enheter inom hälso- och sjukvården under ett tidsspann på 3,5 månader. Under hela utredningsförloppet hade patienten besvär med svåra smärtor samt sårbildning på benen. Patienten avled i sin sjukdom innan den slutgiltiga diagnosen blev känd.

– Under hela utredningstiden fick patienten själv söka information och hjälp vad gäller de svåra cancersymptomen, säger chefläkare Amir Farkhooy. Jag beklagar djupt det onödiga lidandet som patienten och anhöriga blivit utsatta för. Vår interna utredning av fallet visar på tydliga brister i kommunikation mellan olika vårdinrättningar i Region Gävleborg. Flertalet åtgärder är planerade för att minimera risken att något liknande händer igen och vi ämnar att gå vidare med en Lex Maria-anmälan för att få en oberoende granskning av våra åtgärder.