Bristande vårdsamverkan ledde till självmord

I dag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg.

En patient i Gästrikland insjuknade i en akut överfunktion i sköldkörteln (hyperthyreos) i början på 2018. Förutom kroppsliga symptom föreföll sjukdomen ha utlöst påtagliga psykiska symptom i form av oro och nedstämdhet. Allvarliga psykiska symtom kopplade till överfunktionen är en känd men ovanlig komplikation till sjukdomen. Trots framgångsrik behandling av själva överfunktionen i sköldkörteln avtog inte de psykiska symptomen och patienten begick självmord ett år efter sjukdomsdebuten.

Vid granskning av händelseförloppet gör Region Gävleborg bedömningen att vården inte har samverkat och samrått på bästa sätt. Patienten har behandlats för överfunktionen på adekvat sätt inom specialistsjukvården och de psykiska symptomen har behandlats inom primärvården. Trots en ovanlig debut av påtagliga psykiska symptom konsulterades aldrig specialistpsykiatrin.

- I detta fall borde specialistsjukvården, primärvården och specialistpsykiatrin ha samrått kring behandlingen av patienten för att utifrån ett ovanligt fall finna bästa behandlingsstrategi. Det är dock oklart om ett sådant samråd förhindrat den tragiska utgången, säger chefläkare Börje Svensson.