Avliden patient fick ingen högspecialiserad vård

Idag lämnar Region Gävleborg in en anmälan enligt Lex Maria till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

En person från Gästrikland blev inlagd för sjukvård efter att personen fått utslag på både hud och i mun samt ett försämrat allmäntillstånd. En antibiotikabehandling påbörjades direkt, men patienten utvecklade en allvarlig hudreaktion. Patienten hade tidigare reagerat negativt på flera olika läkemedel.

Behandlingen gavs i samråd med hudläkare men patienten fick ingen daglig bedömning av en hudspecialist, vilket hade kunnat mildra symtomen. Personalen på avdelningen där patienten vårdades, var inte specialiserad på att sköta hudförändringar av den omfattning patienten hade. Patienten förbättrades något initialt men försämrades så småningom allt mer. Efter drygt två veckors vård överfördes patienten till brännskadecentrum i Uppsala, där patienten avled efter en veckas vård.

– Personen hade en mycket komplicerad sjukdomsbild. Det är möjligt att utgången blivit densamma även om patienten tidigare hade överförts till brännskadecentrum men sjukdomsförloppet hade sannolikt kunnat mildras om han tidigare fått tillgång till mer högspecialiserad behandling mot hudsjukdomen. Det är synnerligen viktigt att våra patienter får all den vård de behöver för att lindra svåra symtom, och vi vill verkligen beklaga att så inte blev fallet för patienten. Därför gör jag också en Lex Maria-anmälan för att vi ska få en oberoende bedömning av de åtgärder vi vidtagit för att förhindra att något liknande händer igen, säger chefläkare Lars Svennberg.