Allvarlig vårdskada efter missade rutiner

En 62-årig man från Gästrikland, väsentligen frisk och medicinfri, hade sedan några veckor märkt av en tilltagande trötthet. Det övergick i buksmärtor, feber och febertoppar med förvirring och allmänpåverkan som följd. En utredning föranledde misstanke om blodförgiftning, och en skiktröntgen visade brusten blindtarm som opererades akut.

Det visade sig att patienten hade bukhinneinflammation  med rikligt med var i buken. Buksnittet slöts inte enligt klinikens rutiner. Patienten förbättrades successivt efter operationen, men sekretion från operationssåret fanns ändå kvar. En ny utredning visade varhärdar, samt brustet operationssår. Det förra åtgärdades direkt. Det brustna operationssåret opererades tre månader senare.

- Jag beklagar detta. Komplikationer i vården är inte alltid undvikbara. Å ena sidan bukhinneinflammation med var i buken och utveckling av varhärdar som eventuellt kan påverka läkningsförmågan. Å andra sidan har man inte följt klinikens rutiner avseende slutning av bukväggen, vilket ökar risken för sårruptur. Jag kan inte utesluta att patienten drabbats av en allvarlig undvikbar vårdskada i form av förlängd vårdtid och ny operation, säger John Mälstam, chefläkare Region Gävleborg om skälet till att  ärendet skickas vidare till IVO för en utomstående granskning.