Region Gävleborg IVO-anmäler vikarierande läkare

En pensionerad läkare vikarierade under fem månader på en hälsocentral i Gästrikland. Läkaren har vid upprepade tillfällen underlåtit att skriva utlovade remisser eller följa upp sina patientbesök.

Nu anmäler Region Gävleborg läkaren till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo.

– Det rör sig inte om enstaka händelser utan om mycket frekventa upprepningar, säger Börje Svensson, chefläkare på Region Gävleborg. Aktuell läkare har uppgett att den inte längre avser arbeta inom vården. Trots detta ser jag en skyldighet att anmäla för att säkerställa att personen inte tar anställning igen utan att kunna arbeta på ett patientsäkert sätt.

Flera patienter har utsatts för risker och fördröjningar i utredningar och behandlingar. Region Gävleborg har låtit en erfaren läkare eftergranska journaler och besök för att i efterhand kunna upptäcka brister och kontakta berörda patienter.