Region Gävleborg anmäler privatpraktiserande urolog till IVO

Region Gävleborg lämnar idag in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, enligt 3 kapitel 7 § i patientsäkerhetslagen. Anmälan handlar om en privatpraktiserande urolog som verkar inom Gävleborgs län.

- Vi önskar en granskning av läkarens verksamhet. I ett aktuellt patientärende har en patient under många år genomgått upprepade täta prostataundersökningar utan tydlig grund. Vi bedömer att det har skett ett slentrianmässigt upprepande av tveksamma provtagningar, säger Börje Svensson, chefläkare Region Gävleborg.

När patienten sedan väl visar tecken på cancer, med en allvarlig stegring av PSA-värden, har inte läkaren agerat. Enligt patienten har också tveksam behandling av alternativ karaktär erbjudits.

Region Gävleborg har sedan många år ansett att det funnits brister hos den aktuelle läkaren, men vid en inspektion av Socialstyrelsen 2008 delades inte denna bedömning.

- Vi anser att det nu finns fog för en förnyad värdering av aktuell läkares verksamhet, säger Börje Svensson.