Region Gävleborg anmäler inhyrd medarbetare till IVO

En tidigare inhyrd medarbetare har av en patient polisanmälts för våldtäkt. Region Gävleborg anmäler händelsen till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Anmälan gäller ett övergrepp 2017. Efter avslutad patientrelation fick den tidigare inhyrda medarbetaren kontakt med sin tidigare patient.

Patienten har nyligen berättat om övergreppet vid en vårdkontakt. Med stöd av Region Gävleborg har nu patienten polisanmält den tidigare inhyrda medarbetaren för våldtäkt utifrån utnyttjande av beroendeställning.

Patienten får fortsatt stöd och behandling och Region Gävleborg anmäler det inträffade till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

- Även om den inhyrda medarbetaren inte längre arbetar för Region Gävleborg, och den polisanmälda händelsen har inträffat efter avslutad patientrelation, anmäler vi ändå till IVO enligt patientsäkerhetslagen, säger Anna Sundqvist, verksamhetschef för vuxenpsykiatrin hos Region Gävleborg.