IVO-anmälan om riskperson i vården

Division Primärvård lämnar idag in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan handlar om en lämplighetsprövning av vikarierande psykiatrisjuksköterskas legitimation.

Psykiatrisjuksköterskan har tagits ur tjänst då hon i behandling av patienter med psykiatriska problem har använt sig av former som inte stämmer överens med vetenskap och beprövad erfarenhet.
- Vi ser allvarligt på händelsen och har därför tagit medarbetaren ur tjänst. Genom att låta Inspektionen för vård och omsorg pröva ärendet får vi en oberoende bedömning om kvinnans kompetens som psykiatrisjuksköterska, säger Börje Svensson, chefläkare i Division Primärvård.

Den aktuella sjuksköterskan, som har vikarierat på en hälsocentral i Gästrikland, har brustit i sin professionalism genom att blanda in sin privata tro och inställning till sjukdom i sitt yrkesutövande.
- Jag vill tydliggöra att som arbetsgivare respekterar vi våra medarbetares trosuppfattning, men när det gäller behandlingar skall man alltid hålla sig till det som är förenligt med vetenskap och beprövad erfarenhet, säger Börje Svensson.