IVO-anmälan om legitimerad läkare som brustit i bedömning

Division Primärvård lämnar idag in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan gäller en legitimerad läkare som har brustit i sin bedömning och i sitt bemötande mot en patient.

Patienten sökte hjälp på sin hälsocentral med klassiska symptom som tydde på leverpåverkan. Istället för att vidta omedelbara åtgärder för dessa symptom bedömde läkaren att patienten led av vinterkräksjuka. Dagen efter tog patienten ny kontakt med hälso- och sjukvården och rätt utredning påbörjades. Patienten visade sig ha en elakartad tumör i bukspottskörteln.

- Vi beklagar djupt det bristande omhändertagande patienten fick vid det aktuella besöket och finner patientens redogörelse i skrift och i samband med intervju som detaljerad och fullt trovärdig. Den aktuella läkarens redogörelse av samma händelse kan inte förklara händelsen. Därför lämnar vi nu in en anmälan till IVO, säger Börje Svensson, chefläkare i Division Primärvård.