IVO-anmälan om riskperson i vården

Division Primärvård lämnar idag in en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Anmälan handlar om en, som chefläkare och aktuell verksamhetschef ser det, riskperson i vården.

- Vi tycker det är bättre att agera nu än att reagera om det faktiskt skulle hända något. Inget allvarligt har hänt, men för att inte riskera att det gör det tar vi vårt ansvar. Nu får vi en oberoende bedömning om mannens kompetens som läkare, säger Börje Svensson, chefläkare Division Primärvård.

Ingen patient har kommit till skadaDen aktuella läkaren har under en kortare period tjänstgjort som hyrläkare på hälsocentral i Gästrikland.

- Efter ett tag fick vi veta att IVO tidigare fått in anmälningar gällande hans yrkesutövning, något vare sig mannen eller bemanningsföretaget hade informerat oss om, säger Börje Svensson.

Detta tillsammans med att avvikelser började dyka upp föranledde intern utredning.

-Jag vill vara tydlig med att ingen patient synes ha kommit till skada. Vi vill dock anmäla detta direkt för att undvika att denna läkare dyker upp som hyrläkare hos någon annan arbetsgivare utan förvarning. Hos oss jobbar han inte kvar, säger Börje Svensson.

I anmälan konstaterar chefläkaren att den aktuelle läkarens lämplighet att verka som specialist inom allmänmedicin bör prövas. Anmälan skickas till IVO idag 24 augusti 2015.