Tolkcentralen har bytt lokaler

Tolkcentralen har bytt lokaler och sitter inte längre tillsammans med hörselhabiliteringen och syncentralen, ingång 22.

Tolkcentralen befinner sig numera i LOV-huset, ingång 12.

Det finns en bemannad reception med tillgång till ipad/bildtelefoni.net. Via personalen på plats kan ni komma i kontakt med samordningen på tolkcentralen.