Läsplattor som hjälpmedel vid teckenspråkstolkning

Tolkcentralen Region Gävleborg har köpt in två läsplattor, dessa läsplattor gör det möjligt att kontakta tolk via bild/ljudförbindelse och kan användas vid samtal, teckentolkning, frågor, rond och akuta besök med mera.

Den ena läsplattan finns placerad på akutmottagningen på Gävle sjukhus och den andra läsplattan finns som utlåningsexemplar hos tolkcentralen och är till för vårdpersonal/inlagd patient. Kontakta tolkcentralen för lån utav läsplattan.  

Denna möjlighet skall inte ersätta den fysiska tolken men i väntan på tolk eller vid kortare samtal ökar detta patientsäkerheten.

Tolkcentralen Region Gävleborg
026-155194