Tolkmetoder

Tolkcentralen tolkar på olika sätt till exempel:

  • Teckenspråkstolkning
  • Skrivtolkning (tolkanvändaren läser på en skärm vad som sägs)
  • Taktilt teckenspråk (teckenspråk som tas emot i handen)
  • Tecken som stöd (TSS)

Det finns även andra tolkmetoder. Du anger vid tolkbeställning vilken metod du vill ha. Du kan växla mellan olika tolkmetoder på ett och samma tolkuppdrag - säg till när du beställer.