Teletal - stöd för att ringa samtal

Teletal hjälper den som är i behov av stöd för att ringa ett samtal.

Tjänsten innebär att en tolk, som kan tolka svårförstått tal, tolkar eller ger stöd i form av förtydligande, minnesstöd eller anteckningshjälp under telefonsamtal. Samtalen rings med en vanlig telefon och genomförs som ett trepartssamtal.

  • Användaren ringer 020–22 11 44
  • En av Teletals tolkar tar emot samtalet och förbereder samtalet tillsammans med användaren.
  • Tolken ringer upp och kopplar in den tredje personen och förklarar varför denne kommer att vara med under samtalet.
  • Samtalet genomförs och Teletolken är med som stöd. Vid behov förs även anteckningar. Det går att få anteckningarna i punktskrift.
  • När ärendet är färdigt kopplas den tredje personen bort och användaren och tolken avslutar samtalet.

Tjänsten tillhandahålls gratis av Post- och Telestyrelsen.

Mer information om tjänsten finns på  www.teletal.se