Att tänka på vid tolkning

Så arbetar tolken

 • Översätter allt som sägs i rummet.
 • Förhåller sig neutral.
 • Möjliggör samtal men deltar inte.
 • Har tystnadsplikt.
 • Tolkar i jag-form.
 • Uppdragets längd och svårighetsgrad avgör om det kommer en eller två tolkar

Att tänka på vid tolkning

 • Alla medverkande i rummet ansvarar för att tolkningen bllir bra.
 • Prata som vanligt och i normal samtalstakt.
 • Prata inte privat och ställ inga frågor till tolken under uppdraget.
 • Vänd dig direkt till den du talar med – det är ni två som samtalar.
 • Prata en i taget.