Att beställa tolk

Tolk kan du beställa via formulär, telefon, texttelefon, fax, eller e-post.

Formulär regiongavleborg.se/tolkbestallning
Telefon 026-15 51 94
070-845 51 94 (Inga beställningar via SMS)
Bildtelefon tolkcentralen.gavle@ectalk.se
Texttelefon
 026-10 22 44
Fax 026-10 12 42
tolkcentralen@regiongavleborg.se

När du beställer tolk vill tolkcentralen veta:

  • Beställarens namn, telefonnummer och eventuell kontaktperson.
  • Tolkanvändarens namn och tolkmetod.
  • Datum. Tid när tolkningen ska börja och sluta
  • Plats och adress, gärna vägbeskrivningen
  • Vad ärendet gäller  
  • Vilka som ska medverka under tolkningen

Tänk på att boka och avboka i god tid!

Besöksadress

Tolkcentralen, ingång 22 på Gävle Sjukhus
Lasarettsvägen 4
803 24 Gävle

Öppettider

Tolkcentralen har öppet:
måndag - torsdag 8:00-15:00, lunchstängt 12.00-13.00
fredag 8.00-12.00

Vid akuta beställningar kvällstid och helger kontakta SOS-alarm 112 (Text- och bildtelefon 026-10 00 90)