Servicesupport

Ansvarar för mottagning och uppföljning av tjänster som tillhandahålls av fastighetsavdelningen och logistik- och serviceavdelningen.

Servicesupport (tidigare fastighetsupport och FM-support) är en kundtjänst och vägen in för dig. Här hanteras ärenden rörande fastighetsservice, lokalvård, interiörfrågor, flytt av möbler, hämtning av avfall utöver bastjänst, markfrågor, sjukhusexterna transporter, beställning av munstycken till alkolås, beställning av nycklar och skyltar med mera.