Request for information (RFI)

En upphandling kan föregås av en så kallad request for information, RFI.

En RFI är ett sätt för oss att samla information om olika produkter/tjänster på marknaden.

Målet med en RFI är att få information om möjliga lösningar inom ett eller flera områden, för att eventuellt ta fram ett komplett förfrågningsunderlag.

Vid en RFI får du möjlighet att lämna information om dina produkter/tjänster. Vi har inte någon skyldighet att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter en RFI. Du får inte någon ekonomisk ersättning för att du deltar i en RFI.