Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till alla medarbetare på inköpsavdelningen inom Region Gävleborg.

inkop@regiongavleborg.se

www.regiongavleborg.se/inkop

Besöksadress
Nobelvägen 1
Teknikparken
Gävle

Postadress 
Region Gävleborg
Inköpsavdelningen
801 88 Gävle

Inköpsavdelningen 

Namn Titel och ansvarsområde Kontaktuppgifter
Johan Welander

Avdelningschef

026-15 35 06
johan.welander@
regiongavleborg.se

Erika Dackell

Verksamhetsutvecklare och avtalscontroller köpt vård

026-15 75 51
erika.dackell@
regiongavleborg.se

Helena Wallin

Verksamhetsutvecklare

026- 15 01 40
helena.wallin@
regiongavleborg.se

Anette Jonsäll Projektledare 0278-380 58 380 58 
anette.jonsalle@
regiongavleborg.se
Sigrid Petterssén Projektledare 026-15 42 12

sigrid.petterssen@
regiongavleborg.se

Inköp sjukvård

Peter Hautzinger

Enhetschef Inköp sjukvård
Avtalscontroller läkemedel

026-15 57 10 
peter.hautzinger@
regiongavleborg.se

Berit Lindahl  Avtalscontroller vårdrelaterad utrustning och förbrukningsvaror

026-15 58 42 
berit.lindahl@
regiongavleborg.se

Bror Häggblom Avtalscontroller medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror

026-15 59 85 
bror.haggblom@
regiongavleborg.se

Caroline Forsberg Avtalscontroller – föräldraledig

026-15 58 04
caroline.v.forsberg@
regiongavleborg.se

Charlotte Jonasson Upphandlare 026-65 02 82 
charlotte.a.jonasson@
regiongavleborg.se
Evelina Ameztegui Upphandlare 026-53 17 38 
evelina.ameztegui@
regiongavleborg.se
Linda Andersson  Upphandlare 026-53 13 23 
linda.gunilla.andersson@
regiongavleborg.se
Michael Westh Upphandlare 026-53 14 85 
michael.westh@
regiongavleborg.se

Inköp entreprenad

Sofia Karlsson Enhetschef inköp entreprenad

026-65 02 92
sofia.s.karlsson@
regiongavleborg.se

Jonas Krantz Avtalscontroller fastighet och fordon

026-15 55 62
jonas.krantz@
regiongavleborg.se

Ulrika Gustafsson Avtalscontroller Facility Management

026-15 80 81
ulrika.gustafsson@
regiongavleborg.se

Katarina Bryskhe Upphandlare

026-53 11 51 
katarina.bryskhe@
regiongavleborg.se

Gun Olsson Upphandlare

026-15 30 76
gun.g.olsson@
regiongavleborg.se

Inköp övergripande material

David Holfve Enhetschef övergripande material
Ansvar för hållbar upphandling

026-15 59 98 
david.holfe@
regiongavleborg.se

Hanna Nordgren Avtalscontroller övergripande material och tjänster

026-53 16 09 
hanna.nordgren@
regiongavleborg.se

Jonas Pettersson Avtalscontroller IT och kommunikation

026-15 45 49 
jonas.pettersson@
regiongavleborg.se

Börje Lindholm Upphandlare

026-15 03 78 
borje.lindholm@
regiongavleborg.se

Fanny Eriksson Upphandlingsjurist

026-53 15 70 
fanny.g.eriksson@
regiongavleborg.se

Laila Gustafsson Upphandlare

026-53 15 62 
laila.gustafsson@
regiongavleborg.se

Operativt inköp

Stefan Eriksson Gosztolai Enhetschef operativt inköp

026-15 75 47
stefan.eriksson.gosztolai@
regiongavleborg.se
 

Anders Kvick Upphandlare direktupphandling

026-53 11 42 
anders.s.kvick@
regiongavleborg.se

Ann-Katrin Öholm Systemadministratör e-handel 026-53 13 17 

ann-katrin.oholm@
regiongavleborg.se

Malin Rosén Upphandlare 026-15 74 98
malin.rosen@
regiongavleborg.se
 
Marianne Pettersson Administratör beställningar Proceedo 026-53 10 70 
marianne.pettersson@
regiongavleborg.se
Mats Westin Systemadministratör e-handel

026-53 16 92 
mats.westin@
regiongavleborg.se