Hearing

En upphandling kan föregås av en så kallad hearing. En hearing är ett sätt för Region Gävleborg att samla information om marknaden inom ett specifikt område.

Region Gävleborg förbinder sig inte att genomföra en upphandling i anslutning till eller efter denna Hearing. Ingen ekonomisk ersättning utgår för att delta i en hearing.