Extern remiss

För att utveckla vårt sätt att arbeta med förfrågningsunderlag har Region Gävleborgs inköpsavdelning börjat med så kallad extern remiss.

Extern remiss innebär att bland annat företag och branschorganisationer får möjlighet att lämna synpunkter på förfrågningsunderlaget innan upphandlingen annonseras.

Inköpsavdelningen har fokus på den goda affären och vill genom extern remiss;

  • öppna upp för en dialog med bland annat leverantörer och branschorganisationer
  • utveckla och förbättra våra förfrågningsunderlag
  • få in fler anbud

När publiceringstiden för den externa remissen har gått ut går Region Gävleborg igenom samtliga inkomna synpunkter. Därefter utformar vi ett slutligt förfrågningsunderlag, som vi kort därefter publicerar elektroniskt.

Aktuella externa remisser