Anmälningsblankett

Blankett för försäljning av ersättningsetablering:

Läkare

Fysioterapeut

Anmälan om försäljning av ersättningsetablering av fysioterapeut och specialistläkare utom inom allmänmedicin skickas till:

Region Gävleborg
Hälsovalskontoret
801 88 Gävle

Intresse av att köpa ersättningsetablering:

Läkare

Fysioterapeut

Region Gävleborg publicerar en ansökningsinbjudan via en elektronisk databas på webbplats, www.regiongavleborg.se, och www.tendsign.se när någon ersättningsetablering är till försäljning.