Att hämta anbudsunderlag

Region Gävleborg distribuerar anbudshandlingar elektroniskt genom tendsign.

Nedan finns länken till annonserna där anbudsgivare och potentiella leverantörer kan registrera sig kostnadsfritt hos tendsign för att ta del av informationen.
För att säkerställa vår upphandlingsprocess och att informationen som läggs ut delges samtliga anbudsintressenter vid ett och samma tillfälle, (likabehandling), och inom rätt tidpunkt, så är det av yttersta vikt att anbudsgivare registrerar sig via länken i vår annons.

Frågor om upphandlingen skall ställas skriftligt via tendsign. Svar och andra uppgifter om upphandlingen, under anbudstiden, delges registrerade anbudsgivare via tendsign. Innan anbud lämnas uppmanas därför anbudsgivaren kontrollera om nya uppgifter om upphandlingen tillkommit

Viktigt att tänka på när du lämnar anbud till oss:

  • Läs igenom förfrågningsunderlag och bilagor
  • Följ förfrågningsunderlag och bilagor när du lämnar anbud
  • Besvara alla punkter klart och tydligt
  • Se till att uppfylla samtliga skall-krav, anbud som inte uppfyller skall-kraven kan inte tas upp till prövning
  • Sänd in alla begärda uppgifter samt ifyllda svarsbilagor
  • Hur och när anbudet ska avges framgår av respektive anbudsförfrågan

Aktuella upphandlingar