Inköp

Inköpsorganisationen ansvarar för att på ett resurseffektivt sätt tillhandahålla och koordinera Region Gävleborgs behov av köpta varor, tjänster och vård.

Inköpsorganisationen arbetar med att styra inköpen inom olika inköpsgrupper mot kostnads- och kvalitetsmål, att genomföra upphandlingar samt att följa upp, utveckla leverantörsprestationer och verka för avtalstrohet.

Avdelningen består av två enheter: Enheten för produkt- och tjänsteavtal och enheten för köpt vård.

Adress och kontaktuppgifter