Faktureringsuppgifter

Region Gävleborgs faktureringsadress är:

Region Gävleborg
Ekonomiservice
826 82 Söderhamn

Fakturan ska alltid innehålla ett femsiffrigt kostnadsställe som ”Er referens”, exempel KST 12345, komplettera även med beställarens namn.

Referensen ska ni få från beställaren på Region Gävleborg. Om beställaren inte uppger referensen måste ni begära detta.