Vanliga frågor

Vem får låna?
Svar: Alla får låna hos oss.

Hur lång är lånetiden för böcker?
Svar: 28 dagar, undantag kurslitteratur 14 dagar och spelfilmer 5 dagar samt faktafilmer 7 dagar.

Hur kan jag låna om och reservera böcker?
Svar: I bibliotekskatalogen loggar du in med ditt användarnamn och pinkod.

Hur kan jag läsa medicinska- och vårdtidskrifter "hemifrån"?
Svar: Logga in i Proxive.

Vad kostar en kopia?
Svar: Kopiering i tjänsten är kostnadfri för anställda inom Region Gävleborg. För alla andra är avgiften 1 krona/sida upp till 25 sidor. Över 25 sifor 25 kronor/artikel.

Var hittar jag bra patientinformation?
Svar: Gå in på Vårdverktyget.

Vilken typ av undervisning erbjuder ni?
Svar: Vi erbjuder undervisning i våra databaser och i EndNote.