E-böcker

Samtliga e-böcker hittas även via bibliotekskatalogen.

ClinicalKey (klicka på Books före sökning)

Karger Fast Facts

Läkemedelsboken

Springer  

Springer Living Reference works

Thieme/MedOne Education

Vårdhandboken