Databaser

Hjälpmedel vid sökning

IATE (termer på flera språk)

Svensk MeSH (ki.se) (svensk MeSH, översättning av Medlines ämnesord)

Medicinsk ordbok (det största oberoende digitala biblioteket över medicinsk terminologi, grundar sig på boken Medicinsk fickordbok)

Sökhandledningar

Databaser

AMED (referenser till artiklar inom arbetsterapi, fysioterapi, komplementär medicin)

Bibliotekskatalog

CINAHL Plus (referenser till artiklar inom omvårdnad, arbetsterapi, fysioterapi och näraliggande ämnesområden)

ClinicalKey (söktjänst med e-böcker, tidskrifter, läkemedelsinformation, behandlingsguider m.m. i olika format) 

Cochrane Clinical Answers (evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd)

Cochrane library (evidensbaserad medicin)

DOSS (referenser och fulltextartiklar inom odontologi)

Drugline (fulltextdokument, värderad läkemedelinformation)

ERIC (referenser till artiklar inom utbildning/undervisning/pedagogik)

Google scholar (vetenskapligt innehåll ur Google, innehåller till exempel citeringar) 

GreenFILE (referenser och fulltextartiklar inom forskning med fokus på miljöeffekter för individer, företag och regeringar)

Lexicomp online (läkemedelsinformation)

LIBRIS (nationell bibliotekskatalog)

Medline (via Ebsco, referenser till medicinska artiklar)

OT-seeker (referenser till arbetsterapi) 

Pedro (referenser till fysioterapi) 

Projektdatabas för Region Gävleborg (forskningsprojekt och kliniska prövningar som pågår i Region Gävleborg)

PsycINFO (referenser till psykiatri, psykologi och angränsande områden) 

PubMed (Medline, referenser till medicinska artiklar)

SIS standarder (standarder)

SpeechBITE (referenser till dokument inom logopedi)

SveMed+ (referenser till artiklar inom medicin, hälso- och sjukvård i nordiska tidskrifter) Uppdateras inte efter 2019.

Trip Medical Database (evidensbaserad medicin)

UpToDate  (evidensbaserat kliniskt kunskapsstöd för specialistvården)