E-biblioteket hemifrån

Proxive upphör 28 februari 2020 och därför registreras inga nya användare längre. Du som redan har ett log-in kan använda tjänsten till och med 28 februari. 

Implementering av vårt nya system för fjärråtkomst av elektroniska resurser – OpenAthens – pågår just nu.

Information om när du kan registrera dig där kommer på vår webbsida:
https://www.regiongavleborg.se/sjukhusbibliotek och affischeras på sjukhusens anslagstavlor samt biblioteken.