OpenAthens - ansökan konto

Tjänsten för att nå biblioteket hemifrån byts ut i mitten av augusti från Proxive till OpenAthens. Du kan redan nu ansöka om ett konto men kontot går inte att använda förrän tjänsten är utbytt. Fram till dess använder du Proxive.

Ansökan OpenAthens

Villkor OpenAthens

  • Användarnamn och lösenord får endast användas för eget yrkesbruk.
  • Fulltext av tidskriften får endast användas för att kunna utföra sin tjänst vid Region Gävleborg eller för sådan fortbildning som ingår i tjänsten.
  • Erhållet användarnamn och lösenord är personligt och får inte lämnas ut till andra.
Godkänner ovanstående villkor