Anställd

E-biblioteket

Proxive kommer du åt bibliotekens databaser, e-tidskrifter samt e-böcker utanför Region Gävleborgs nätverk. Du som är ny användare kan skapa ett konto på Proxives inloggningssida.

Villkor för anställda med landstingavtal

Kontakta sjukhusbiblioteken om du har problem med Proxive.

Beställningsformulär

Beställa artikel 

Beställa inköp av litteratur 

Skicka sökuppdrag

Undervisning i informationssökning

Sjukhusbiblioteken i Gävle och Hudiksvall erbjuder undervisning i informationssökning, enskilt eller i grupp. Vi undervisar i de databaser som Region Gävleborg gemensamt prenumererar på och visar hur man tar fram fulltextartiklar samt använder bibliotekens övriga e-tjänster.

Kontakta sjukhusbiblioteket om du vill ha hjälp med en informationssökning.

Databaser:

  • AMED
  • Best practice
  • Cinahl
  • Cochrane library
  • Doss
  • Medline 
  • PsycInfo
  • PubMed

Informationssökning steg för steg (pdf)

MeSH sökverktyg (Svensk MeSH) 

Att söka i AMED, Cinahl, DOSS, Eric, Medline och PsycInfo (pdf)

Att söka evidensbaserat i Cochrane library och Best practice (pdf)

Att söka i PubMed (pdf)

Att ta fram fulltextartiklar (pdf)

ClinicalKey en lathund (pdf)

Tips för UpToDate (pdf)

EndNote en lathund (pdf)

Forskningsrummet Hudiksvalls sjukhus

Som anställd kan du boka forskningsrummet för forskningsarbete, studier och mindre möten.

Bokning sker i Outlook.

Rummet är placerat mitt emot biblioteket och har kodlås. Kontakta din chef för tillgång.

En av datorerna i rummet är utrustad med EndNote och SPSS.