Flyktingtraumaenhet i Gävleborg

Målgrupp är flyktingar, vuxna och barn, bosatta i Gävleborgs län.

Flyktingtraumaenheten arbetar enbart med trauman där någon varit utsatt för psykisk och/eller fysisk tortyr i samband med krig, upplevt krig eller varit på flykt i samband med krig.

Verksamheten arbetar utifrån remiss från hälsocentral, familjeläkare, skolläkare, företagsläkare eller hänvisning från annan personal som har kontakt med klienten.

Vårdenhetschef

Mikael Wall