Familjehälsa

Verksamhetsområde Familjehälsa har en länsövergripande verksamhet som omfatttar:

  • Barn- och familjehälsa
  • Barnhälsovårdsenhet
  • Barnmorskemottagningar
  • Beroendecentrum
  • Flyktingtraumaenhet
  • Logopedenhet
  • Ungdomsmottagningar