Asyl- och migranthälsa Gävleborg

Hälsoundersökningar för asylsökanden och övriga migranter.

Vårdenhetschef

Margareta Rolfhamre

Kontaktuppgifter

Öppettider och telefonnummer