Team Vågen

Team Vågen är ett psykriatrisk öppenvårdsteam som bedriver dialektisk beteendeterapi (DBT).

Personalen har grundläggande psykoterapiutbildning i kognitiv beteendeterapi och vidarutbildning i dialektisk beteendeterapi.

Målgrupp: Personer som har diagnosen (IPS) Emotionell Instabil Personlighetsstörning/ borderline och har eller kan vara i behov av stöd från flera myndigheter. Ålder från 18år.

Syfte: Att bedriva evidensbaserad behandling utifrån målgruppens behov.

Mål: Höjd livkvalitet för teamdeltagaren. En genomtänkt och struktuerad behandling och vårdplan. En tydlighet i behandling vem som gör vad, varför och hur. Och så i kontakten med andra myndigheter.

Dialektiskbeteendeterapi innebär att man går i individuell terapi en gång i veckan och färdighetsträningsgrupp en gång i veckan. Träna och tillämpa hemuppgifter och nyvunnen färdigheter i vardagen.